By Your Side to facilitate your evolution
  Contact Home
en fr nl

Coaching

Sometimes we all need a little help

Coaching is het begeleiden van een persoon of een groep bij de aanwending van zijn middelen :

De coach neemt nooit de plaats in van de persoon die hij begeleidt bij de keuze van het juiste gedrag. Hij schrijft hem geen recepten voor, zelfs geen beproefde recepten.

De coach fungeert als veranderingskatalysator.
Op die manier is coaching het ideale instrument om mensen te begeleiden bij verandering.

Coaching is een middel om vooruitgang te boeken.

Mijn coachingaanpak is gebaseerd op een integrale, holistische en integratieve visie.


Tot uw dienst

Loopbaanwijziging
Versterken van bekwaamheden, wegnemen van angsten om een nieuw levensproject of een nieuwe loopbaan aan te vatten.
Persoonlijke ontwikkeling
Begrijpen van de verschillende mogelijke levensstrategieën en zoeken naar de best aangepaste strategie.
Team coaching
Samenstellen van een efficiënt en autonoom team. Teamcohesie, beheer van conflicten, benutten van het potentieel van elk teamlid. Door beter samen te functioneren in een harmonische samenwerking, verbetert men het welzijn en de prestaties van het team.
Verwezenlijking
Bereiken van zijn doelen, waarmaken van zijn dromen.
Communicatie
Beter communiceren is beter leven.
Crisismanagement
Hoe uit een crisis te geraken en plaats te maken voor een vruchtbare samenwerking.
Creativiteit
Zijn creativiteit vermenigvuldigen met 1000.
People Management
Een vergroting van de capaciteiten van zijn medewerkers resulteert in afbouw van stress en versterking van de motivatie.

Wat is het coachingproces?

Laat uw dromen groeien

Het coachingproces kan worden samengevat in vijf grote punten:

 1. Visie
  Definiëren van de heersende situatie en van de gewenste ideale situatie.
  Definiëren van het te bereiken doel.
 2. Strategie
  Grondige analyse van de situatie, uitwerking van een succesvolle strategie.
  De middelen van de gecoachte persoon benutten.
  Inwerkingstelling.
 3. Constructie of actie
  Follow-up van de door de gecoachte persoon bepaalde acties voor het bereiken van zijn doel.
  Integratie van het nieuwe gedrag en de nieuwe kennis om de gecoachte persoon autonoom te maken.
 4. Balans
  Balans van de bereikte resultaten, feedback en viering.
 5. Overgang
  Autonoom worden van de gecoachte persoon door toepassing van de nieuwe gedragingen in zijn leven.

De instrumenten van de coach


De mens is de motor van iedere "onderneming". Laten wij er zorg voor dragen!